top of page
skladníci

NAŠIM ZÁUJMOM JE:

Dlhodobé udržanie kvalitných zamestnancov, s čím súvisí aj nadštandardná starostlivosť o nich vo forme včasného vyplácania miezd, motivačných finančných bonusov, kvalitného ubytovania a rešpektovania ich osobnosti.

Our Services

NÁŠ PRÍSTUP

- Vysoká organizačná činnosť procesu

- Vlastné školíce strediská

- Flexibilita poskytovaných služieb

- Neustálé zlepšování procesu a služeb

- Motivováný a kvalifikovaný personál

Cieľom našej agentury Empres - IN cz, s.r.o je poskytnúť kvalitných zamestnancov a

dlhodobo uspokojovať požiadavky pre našich partnerov. V súčasnosti sa orientujeme hlavne

na český trh práce a hlavně na výber a následné pridelenie kvalitných zamestnancov v súlade

s potrebami našich obchodných partnerov.

Contact
bottom of page